Sök  
 

Tips & Trix - Egna funktioner

Egna funktioner i sidan

Om du vill lägga in egna funktioner eller speciell kod i den del av sidan där man normalt skriver text, går det att göra genom att redigera aktuell asp-sida.

Detta exempel förutsätter att du kan koda i html/asp.

Sidan kod ser vanligtvis ut ungefär så här:

<body>
<%
GetPage ""
PageTitle Session("Ptitle")
PageBody Session("Psubtitle"), Session("Pbody")
PrintFoot
%>
</body>

Sidtexten läses in till sessionen Pbody avfunktionen GetPage. Om du t ex vill berätta hur många dagar det är kvar på en kampanj kan man modifiera sidans innehåll så här:

<body>
<%
GetPage ""
PageTitle Session("Ptitle")
sBody = Session("Pbody") ´ Lägg över sidans text till en variabel
If Session("pageeditflag") = "" Then ´ Ändra inte om man är i redigeringsläge
 sTemp = "Det är " & DateDiff("d", Now, "2010-01-31") & " dagar kvar på denna kampaj"
 sBody = Replace(Session("Pbody"), "[daysleft]", sTemp)
End If
PageBody Session("Psubtitle"), sBody ´ Skriv sidans rubrik och text
GetSubPages
PrintFoot
%>
</body>

Lägg kommer texten "[daysleft]" på lämpligt ställe i sidan. Den kommer att ersättas med "Det är nnn dagar kvar på denna kampanj".

2010-01-03

 

 

Webbkarta
Lizoft Webbhotellit@lizoft.se

Webbteknik & layout: Lizoft AB
Antal besök: 4757
Logga in