Sök  

Meny
#viewsubpageimg
Kalender
Logga in
RSS-flöde
 
Funktioner på Lizoft-webbhotell

Här presenteras funktionerna på Lizoft webbhotell. Kontakta supporten för hjälp och exempel.

Flera av dessa kommandon kan upplevas som komplicerade om du inte har erfarenhet av scriptspråk tidigare. Kontakta supporten för mer info och hjälp.  

Webb

 Sidredigering (publiseringssystemet)

 • Redigering av sidinnehåll med texteditor (TinyMCE) direkt i webbläsaren
 • Val av wysiwyg eller textläge
 • Bildhanterare med uppladdning och redigering av bilder
 • Filhanterare med uppladdning och redigering av filer

 Kraftfulla sidfunktioner

 • # viewimages - Lista bilder i undermappen ./images/[pid]
  • Flagga: popbox - En annan lite fräckare metod för zoom bild
 • # viewfiles - Visa filer i undermappen ./files/[pid]
  • Flagga: viewfilesdate - Visar även filernas datum
 • # viewvideo - Visar miniatyrbild och länk till filmer i undermappen ./video/[pid]
 • # streamvideo - Streamar video från mapp enl Session("streamfolder") *
 • # linkimgtopage([pid]) - Visa slumpmässig bild och länk till intern sida
 • # viewuser(username) - Visar namn, epost och tel till användaren.
 • # linkstome - Visar vilka sidor på denna webb som är länkade till denna sida
 • # getsubpageimg - Visar undersidor med rubrik, inledande text och slumpmässigt utvald bild.
 • # viewmailform - Visar formulär för anmälan nyhetsbrev. Det behövs script på den webb för att aktivera denna funktion.
 • # viewfrontimage - Visar bilden i mappen ./images/ /front
 • Länkar till externa webbsidor laddas automatiskt i eget fönster

 Sidans flaggor 

 • noleftcol - Sätter vänsterkolumnen till bredd 0 (är normalt plats för undermenyn mm)
 • imgheightsmall=nnn - Sätter höjd på tumnaglar (för # viewimages på sidan)
 • desc - Anger att undersidorna skall sorteras fallande. Bra där undersidans titel är datum.
 • tabtotable - Gör om semikolonseparerad text i sidan till tabell.
 • nonewpage - Tag ej med denna sida i listan "Senast uppdaterade sidor".
 • imgfolder=aaa - Används tillsammans med # viewimages. Anger namnet på sidans bildmapp. Bra om man man vill ha specifika namn på sina bildmappar, istället för sidans id (Pid).
 • embedstdimage - Används tillsammans med # viewimages. Visar stor bild ovanför tumnaglarna. Vid klick på tumnagel uppdateras den stora bilden.
 • filefolder=aaa - Används tillsammans med # viewfiles. Anger namnet på sidans filmapp. Bra om man vill ha specifikt namn på filmappen.
 • viewfilesdate - Används tillsammans med # viewfiles. Visar även filernas datum och tid.
 • videofolder=aaa - Används tillsammans med # viewvideo. Anger namnet på sidans videomapp. Bra om man vill ha specifikt namn på filmappen.
 • streamfolder=aaa - Används tillsammans med # streamvideo. Anger namnet på sidans videomapp. Bra om man vill ha specifikt namn på filmappen.
 • nolinkstome - Anger att denna sida inte skall tas med i sidfunktionen # linkstome.
 • popbox - Används tillsammans med # viewimages. Vid klick växer bilden fram direkt på sidan.

 Undersidor

 • Det går att skapa ett obegränsat antal undersidor och nivåer

 Val av menysystem

 • Val av utseende på menysystem för webbens huvudavdelningar

 Val av länk till undersidor

 • Länkar i kolumn till vänster
 • Länkar överst på sidan
 • Länkar underst på sidan

 Webblayout i stilmall

 • Egen layout via stilmall (CSS)
 • Samlingssida som visar exempel på stilmallen

 Sökfunktion

 • Snabb sökfunktioner för besökaren. Läser i webbens textsidor och bildtexter.

 Bildgalleri

 • Automatiska miniatyrbilder, zoom, bläddra, bildspel, bildbeskrivning mm

 Login

 • Möjlighet att lägga in flera 100 användare
 • Automatisk inloggning
 • Glömt lösen-info via mail
 • Inloggad användare kan göra olika saker beroende på behörighet, t ex redigera sidornas texter.
 • Mer info...

 Kontrollpanel

 • Visa och redigera användarkonton
 • Visa loggfiler
 • Gör backup av databasen för egen nedladdning
 • Visa besökare just nu
 • Visa exempel på stilar från css-fil
 • Visa/redigera alla webbsidor i databasen
 • Visa/redigera användare
 • Eposta lösenord
 • Visa resultat på sökmotorer
 • Visa kontoinställningar
 • Prova olika storlekar av webbfönstret
 • Filhanterare
 • Egen sida med intern info från webbmaster

 Skapa ny mapp

 • Frågar efter mappnamn, skapar mappen och kopierar aktuell asp-sida till en ny mapp

 Uppladdning av fil

 • Till önskad undermapp, som skapas automatisk vid behov

 Interna sidor

 • Visas för inloggade (t ex företagets personal)

 Logg

 • Loggar diverse aktiviteter på webben, t ex sökord, inloggning, redigering sidor osv

Extrafunktioner

 Gästbok / Blogg * 

 • Kontroll av otillåtna ord
 • Kontroll av ip-adresser som skickar skräpmeddelanden
 • Begränsning av antal tecken som kan skrivas in
 • Paging som visar önskat antal inlägg per sida
 • Flagga för att visa gästboken med Blogg-utseende
 • RSS flöde

 Forum *

 • Ett obegränsat antal forum kan skapas
 • Styrning på användarnivå så enbart inloggade kan se forumen
 • RSS flöde

 Anmälan till nyhetsmail *

 • Kontroll av angiven epostadress
 • Beräftelse som mail på att man anmält sig till nyhetsbrevet
 • Avanmälan i utskicken
 • Visar antal anmälda för ägare vid anmälanformuläret
 • Göra mailutskick direkt från kontrollpanelen

*) Pris från 500 kr installation och 500 kr/år

 

Epost

 • Epost för 5 konton
 • Eftersändning
 • Viruskontroll
 • Spamfilter
 • Webmail - Läs mail via webbläsare
 • Mailadmin - Upplägg av mailkonto, vidarebefodring mail mm.

FTP

 • Åtkomst till webbsidor och mapper för sända upp filer, redigera sidor osv

Komponenter

 • AspJpeg (ver 1.5.0.0). Skalar om och hanterar bilder. www.aspjpeg.com
 • AspUpload (ver 3.0.0.3). Sänd upp filer via webbläsaren. www.aspupload.com
 • AspGrid (ver 3.1.0.1). Verktyg för åtkomst till databas med redigering. (För intern administration)
 • CDONTS. Skicka mail via webbsidor.
 • TinyMCE texteditor. Med plugin ImageManager samt FileManager.

 

Planeras

 • Kontaktformulär
 • Kalender där aktiviteter mm kan fyllas i

 

Webbkarta
Lizoft Webbhotellit@lizoft.se

Webbteknik & layout: Lizoft AB
Antal besök: 9152
Logga in